Tempat pakan Tempat pakan ayam atau ransum ayam merupakan hal yang penting dalam usaha peternakan, selain untuk menampung pakan ayam juga agar pakan tidak tercecer. Tempat Pakan Ayam 3kg, Tempat pakan ayam 5kg, tempat pakan ayam 7kg, tempat pakan 10kg, Tempat pakan super feeder, tempat pakan otomatis, baby chick feeder Tempat pakan ayam