Cooling pad atau Pendingin kandang ayam Close house

Cooling pad / celldeck berfungsi untuk mengurangi suhu kandang ayam yang berlebih. Pengaplikasian cooling pad ini biasanya pada kandang close house dikarenakan jumlah ayam sangat banyak dan gas amoniak pada kandang meningkat.

apabila anda berminat, anda dapat menghubungi kontak kami yang tertera.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *